halogenácia

reakcia organických zlúčenín s aniónmi halogénov (najmä Cl‒). V najväčšej miere k nej dochádza v zóne miešania priemyselných odpadových vôd so splaškovými vodami, ktoré obsahujú relatívne vysoké koncentrácie Cl- v dôsledku dezinfekcie pitnej vody chlórom.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi