halový jav

úkaz, keď sa v okolí Slnka na oblohe objaví biely prstenec.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi