hydatódy

rastlinné prieduchy, ktoré stratili schopnosť zatvárať sa a zostávajú preto trvalo otvorené. Kvapalina, ktorá sa z nich uvoľňuje, obsahuje okrem vody aj soli, sacharidy a organické zlúčeniny.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi