Hybridizácia

proces kríženia, t. j. oplodňovania, na ktorom sa zúčastňujú geneticky rozdielne gaméty, kríženie geneticky odlišných jedincov.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy