hydromeliorácie

súhrn vodohospodárskych opatrení zameraných na úpravu vodného režimu v pôde s cieľom jej lepšej využiteľnosti, často bez ohľadu na ekologickú stabilitu krajiny a na zásady trvalo udržateľného rozvoja. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi