imisia

látka, ktorá je prítomná v ovzduší a ktorá ho svojou prítomnosťou znečisťuje. Následkom emisie je prítomnosť imisií v atmosfére.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi