infraštruktúra

komplex stavieb, zariadení a inštitúcií slúžiacich výrobe a ostatným potrebám človeka, dotvárajúcich alebo výrazne meniacich jeho životné prostredie. Ide najmä o dopravné zariadenia (napr. diaľnice, cesty, železnice, mosty, letiská, prístavy), telekomunikačné zariadenia, elektrovody, plynovody, teplovody, vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice pohonných hmôt, ale aj o obchodnú sieť, administratívnu sieť štátnych orgánov a samospráv, kultúrne a školské zariadenia, nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia, športoviská a rekreačné zariadenia, cintoríny a podobne.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi