kogenerácia

proces, pri ktorom sa vyrába spoločne teplo a elektrina. Zariadenie, ktoré spája výrobu tepelnej energie pre kúrenie s výrobou elektrického prúdu, sa nazýva kogeneračná jednotka.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi