kolektor

je akýsi transformátor energie elektromagnetických vĺn na tepelnú energiu a súčasne je aj výmenníkom predávajúcim tepelnú energiu hmoty kolektorovej dosky teplonosnej tekutine.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi