monokultúra

veľká plocha pokrytá jedným rastlinným druhom.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi