mykoríza

spolužitie húb s koreňmi niektorých cievnatých zelených rastlín, vrátane lesných drevín.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi