nitrofilné druhy

organizmy, ktoré sú viazané na prostredie s vyšším obsahom dusíka.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi