norma environmentálnej kvality (ENK)

znamená koncentráciu konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, sedimentoch alebo živých organizmoch, ktorá sa nesmie prekročiť z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi