oblak

viditeľná sústava nepatrných častíc vody alebo ľadu, prípadne oboch, v ovzduší. Táto sústava môže obsahovať i väčšie častice vody alebo ľadu a tiež iné častice pochádzajúce napríklad z priemyselných exhalátov, dymu alebo prachu. V súčasnosti sa pojmom „oblak“ dnes označujú aj také oblaky, ktoré sú ľudským okom nepostrehnuteľné, ale sú detegované inými prostriedkami (napr. družicovým pozorovaním v infračervenej oblasti).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi