odpad

vzniká pri každej premene látky, tvorí sa pri ťažbe a spracovaní surovín, z obalov na tovar a z vlastných výrobkov po ukončení ich životnosti, ako aj v procese výroby energie.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi