oxidačný stres

porušenie rovnováhy tvorby radikálov a ich zneškodňovania v živom organizme, pričom dochádza k poškodeniu životne dôležitých molekúl (DNA, lipidov a proteínov).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi