patogén

mikroorganizmus alebo vírus vyvolávajúci chorobu iného organizmu.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi