povrchový odtok

pri nadmerných zrážkach nedochádza k infiltrácii vody do pôdy, tá odteká po povrchu.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi