prírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda (biotické, vodné, nerastné, rekreačné, a pod.). Súhrn prírodných zdrojov sa označuje ako prírodné bohatstvo. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi