rekuperácia

spätné získavanie tepla, teda dej, v priebehu ktorého sa do budovy privádzaný vzduch predhrieva teplom odpadového vzduchu. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi