relevantné látky

látky podobného charakteru ako prioritné látky s tým rozdielom, že environmentálne normy kvality pre tieto látky sú určené na úrovni SR.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi