rizosféra

časť pôdy, v ktorej žijú mikroorganizmy podporujúce výživu a rast rastlín a vyskytujú sa ich koreňové systémy.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi