slapové elektrárne

elektrárne, ktoré využívajú pre svoj chod morský príliv a odliv.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi