smog

veľmi rôznorodá zmes škodlivých látok v ovzduší, ktorá sa tvorí nad veľkomestami alebo priemyselnými centrami za určitých podmienok (vhodný reliéf krajiny (kotlina), hmla, bezvetrie, vysoká relatívna vlhkosť a teplotná inverzia).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi