spaľovanie

postup, pri ktorom sa obzvlášť pri tuhom komunálnom odpade využíva vysoký obsah energie, čím sa získava tepelná, prípadne elektrická energia.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi