spádnica

krivka na mape alebo v teréne orientovaná v každom svojom bode v smere maximálneho sklonu povrchu. Je kolmá na vrstevnicu. Po spádniciach prebieha gravitačne podmienený tok látky a energie.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi