troposféra

najnižšia vrstva atmosféry, nachádzajúca sa do výšky približne 8 – 15 km nad zemským povrchom, žije v nej prevažná väčšina organizmov.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi