vitrifikácia

zalievanie vysoko toxických a rádioaktívnych odpadov do sklovitej hmoty.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi