vodný útvar

vodným útvarom povrchových vôd je samostatná a významná jednotka povrchových vôd ako napríklad jazero, nádrž, rieka, kanál, brakické vody, pobrežné vody alebo ich časti.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi