výmladkový les

vzniká z pňových alebo koreňových výmladkov, kedy nový strom nerastie zo semena, ale má k dispozícii koreňovú sústavu predchádzajúceho vyťaženého stromu. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi