znečistenie vody

taká zmena fyzikálnych, chemických a biologických vlastností vody, ktoré obmedzujú alebo aj znemožňujú jej použitie k danému účelu.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi