Klonovanie DNA

namnoženie úseku molekuly cudzej DNA rekombinovanej s vektorom v hostiteľskej bunke.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy