Modifikácia

nededičná zmena fenotypu organizmu vyvolaná pôsobením prírodného prostredia. 


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy