Baktéria

prokaryotický jednobunkový organizmus zaraďovaný medzi rastliny.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy