Neoprávnené uvoľnenie GMO do prostredia

bez súhlasu kompetentného orgánu.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy