Polygalakturonáza

enzým, ktorý katalyzuje degradáciu polysacharidu na jednoduché cukry.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy