Regulácia

ovládanie aktivity génu (expresie). 


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy