Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy


Autor: Agáta Fargašová

Výkladový slovník GMO (.doc)

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

S

Samčia sterilita rastlín

neschopnosť tvorby alebo tvorba defektných samčích pohlavných orgánov (tyčiniek, peľníc), alebo neschopnosť produkcie funkčných gamét a peľu schopného úspešného oplodnenia. V prírode sa vyskytuje omnoho častejšie ako samičia sterilita, pretože samčí sporofyt a gametofyt nie je tak chránený voči vonkajšiemu prostrediu ako samičí. Okrem toho geneticky podmienená samčia sterilita nie je u obojpohlavných rastlín prekážkou pre tvorbu semien (obojpohlavná rastlina so sterilným peľom môže byť opelená inou rastlinou), kým pri samičej sterilite semená nevznikajú, takže voči nej pôsobí negatívna selekcia. Sekvencia

postupnosť základných stavebných jednotiek − nukleotidov v DNA.Sekvenovanie

určovanie postupnosti nukleotidov v DNA. Selekčný marker

vnáša do bunky nový fenotyp, ktorý umožní po transformácii identifikovať a selektovať bunky obsahujúce plazmid (napr. gén antibiotickej rezistencie na ampicilín ampR alebo tetracyklín tetR). Silencing (stíšenie) génu

cielené stíšenie génu vnesením informácie pre opačne orientovanú (anti-sense) informačnú RNA (neprejaví sa jeho funkcia). Gény sú riadené transkripčne alebo post-transkripčne. Post-transkripčné stíšenie génu je výsledkom zrušenia alebo blokovania príslušných génov mRNA. Deštrukcia mRNA bráni translácii, ktorou sa tvoria produkty aktívneho génu – bielkoviny. Všeobecným mechanizmom post-transkripčného silencing génu je RNAi.