Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

H

Harmonická kultúrna krajina

krajina, v ktorej sú produkčné plochy vyvážené vhodne rozloženými plochami ekologicky stabilnejších prírodných a prirodzených ekosystémov. V kultúrnej krajine prevládajú a zrejme aj v budúcnosti budú prevládať z ekologického hľadiska menej stabilné a nestabilné ekosystémy, ktoré sú človekom zámerne udržiavané najmä pre ich vysokú produkciu požadovanej biomasy. Cieľom ekologickej optimalizácie je dosiahnutie stavu tzv. harmonickej kultúrnej krajiny.