Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

A

Abiocén

neživé prostredie biocenózyAbiotické zložky

všetky neživé zložky prostredia (horniny, pôda, voda, vzduch, slnečné žiarenie)Abiotický

neživý, neústrojný, anorganickýAbundancia

množstvo jedincov toho istého druhu alebo skupiny druhov na jednotku plochy alebo objemuAcidifikácia

proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostrediaAcidita

kyslosť, úroveň kyslosti roztoku, zvyčajne sa meria a vyjadruje stupnicou pHAcidofyty

rastliny, rastúce na kyslých pôdachAdaptabilita

schopnosť organizmov prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho prostrediaAdaptácia

prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života vonkajším podmienkam prostrediaAeróbne organizmy

organizmy, ktoré potrebujú na metabolizmus nevyhnutne kyslík a žijú vo vzdušnom prostredíAerosol

jemná disperzia tuhých alebo kapalných častíc rozptýlených v plyneAgro

vzťahujúci sa na poľnohospodárstvo alebo obrábanie pôdyAgrobiocenóza

spoločenstvo kultúrnych a burinových rastlín, živočíchov a mikroorganizmov na poľnohospodársky obhospodarovaných pôdachAgroekológia

veda študujúca vzťahy v agrobiocenózach a ich vzťahy k okolitému prostrediuAgroekosystém

funkčná jednotka agrobiocenózy vyznačujúca sa veľkou labilitou. Je náročná na dodatkovú energiu a agrotechnikuAgrofytocenóza

spoločenstvo poľných rastlín, ktoré tvorí porast kultúrnej rastliny a burinové druhy.Antropický vplyv

priame alebo nepriame pôsobenie človeka na krajinuAntropocenóza

spoločenstvo organizmov, ktoré vzniklo pod silným vplyvom človeka a je náchylné na druhotnú sukcesiuAntropocentrizmus

smer, ktorý hlása, že človek je stredom a konečným cieľom svetového diania a vesmíruAntropogénny

podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetáciaAreál

oblasť, v ktorej žije určitý druh organizmu alebo určité spoločenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienkyAridita

stav extrémneho suchaArídny

veľmi suchý, označenie pre územie alebo klímu, kde je veľmi málo zrážok, čiže kde celkový ročný výpar prevyšuje úhrn zrážokAtmosféra

plynný obal ZemeAutekológia

veda, ktorá sa zaoberá vzťahmi jedinca určitého druhu k prostrediu i k iným organizmomAutoregulácia

schopnosť živých organizmov riadiť svoje životné procesy a prispôsobovať sa zmeneným podmienkam prostredia