Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

D

Degradácia ŽP

zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.Demekológia

špeciálna časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom populácií, vzťahmi v nich a ich vzťahmi k prostrediuDemografia

štúdium ľudskej populácie a jej vývojaDenitrifikácia

uvoľňovanie dusíka z dusičnanov v pôde činnosťou baktériíDiagnóza krajiny

zistenie celkového kvalitatívneho stavu zložiek krajiny, jeho poznanie umožní realizovať návrhy adekvátnych opatrení na zlepšenieDiverzita

vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladáDomestikácia

proces zdomácňovania voľne žijúcich zvieratDomestikovaný druh

druh, ktorého proces vývoja ovplyvnil človek za účelom uspokojiť svoje potrebyDominancia

prevládnutie jedného druhu v spoločenstveDruh

taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodom