Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Ž

Životaschopná populácia

populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobieŽivotné prostredie

časť geosféry, v ktorej je v danom momente spätý život a výrobná činnosť ľudskej spoločnosti. Je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti.