Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

F

FAO

organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci OSNFauna

súhrn živočíchov na určitom geograficky vyčlenenom územíFlóra

súpis taxónov rastlín, ktoré sa vyskytujú na určitom územíFreóny

(chlóroflórokarbonáty) zlúčeniny, ktoré v ovzduší rozkladajú ozón. Prispieva sa tak k vzniku ozónových dier. Freóny pochádzajú zo sprejov, chladiacich zariadení a vznikajú pri výrobe plastov Fyto

vzťahujúci sa na rastlinyFytocenológia

náuka o rastlinných spoločenstváchFytocenóza

rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy s určitým floristickým zložením, rovnakými stanovištnými podmienkami a rovnakou fyziognómiou