Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

G

Gaia

hypotéza Gaia, teoretická predstava o našej biosfére ako jedinom organizme, v ktorom fauna a flóra Zeme, jej klíma a geológia, fungujú všetky spoločne a sú vzájomne prepojené, pričom ovplyvňujú vývoj celého prostrediaGenofond

genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotouGenotyp

súbor indivíduí s charakteristickými genetickými vlastnosťami pre populáciu alebo druhGeobiocenóza

časť zemského povrchu, na ktorom biocenóza a jej zodpovedajúci klimatop a edafotop vytvárajú súvislý prírodný komplexGeobiosféra

sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planétyGeobotanika

časť biológie, náuka o kvetene a vegetácii a ich vzťahu k okolitému svetuGeocentrizmus

preceňovanie významu geografie pri riešení problémov životného prostredia človeka prostredníctvom geoekológie, prípadne krajinnej ekológieGeoekológia

súhrnné označenie pre ekosystemológiu a komplexnú fyzickú geografiu, teda ekológia krajinyGeotop

najmenší homogénny, fyzickogeografický, priestorový taxón krajiny, ktorý je jednotný z hľadiska abiotických a biotických prvkovGIS

systémy špecifického spôsobu zberu, ukladania a užívania dát o prírodných a socioekonomických systémoch v počítačovom prostredíGlobálny

vzťahujúci sa na celú Zem