Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

H

Herbivor

bylinožravec, živočích, ktorý požiera rastliny.Hibernácia

prezimovanie, spomalenie metabolizmu, redukcia aktivity a využívanie telesných zásob na prežitie zimy.Homeostáza krajiny

stav krajinného systému, pri ktorom vzájomné vzťahy a väzby jeho prvkov udržiavajú autoregulačné procesy v kvázistatickej stabiliteHumidita

vlhkosť podnebia, charakteristická vyššími zrážkami, ako je celkový výpar.Humídny

vlhký, vzťahujúci sa na územie alebo klímu, kde zrážky prevládajú nad výparom.Humus

neživá organická hmota v pôde, prípadne na jej povrchu, v rôznom stupni rozkladu.Hustota

v ekológii počet jedincov na jednotku plochy