Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

I

Imisia

prenikanie látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve z miesta vzniku na iné miesto dôsledkom emisieIndikátory

chemické látky, ktoré pri zmene  kyslosti alebo zásaditosti roztoku menia farbu. Ako indikátory môžeme použiť aj výluh z červenej kapusty, výluh z kvetov (sýtočervená ruža, sýtočervená čínska ruža, červená gladiola, červená astra, fialová astra, čakanka obyčajná,  alebo plodov rastlín (čierne ríbezle, baza čierna, jarabina obyčajná, kalina obyčajná)Industrializácia

proces rozvoja priemyslu vo veľkom rozsahu v krajineInsekticídy

látky, ktoré usmrcujú hmyzInterakčný prvok

určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny zmenenej alebo narušenej človekomIntrodukcia

zámerné vysadenie cudzieho prípadne nepôvodného druhu do ekosystému za prirodzenými hranicami jeho areáluInvázia

príchod veľkého počtu nepôvodných druhov na územieInverzia

stav ovzdušia, ktorého teplota s výškou neklesá, ale vzrastá. Takto dochádza k zvratu vegetačných pásiemIonosféra

vrstva atmosféry od 60 do 80 km, charakteristická vysokou koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónov