Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

M

Migrácia

pohyb veľkého počtu živočíchov z jedného miesta na druhé podľa sezónyMikroorganizmy

drobné organizmy, ktoré vidno iba mikroskopomMineralizácia

rozklad organických látok na iné, neorganické zlúčeninyMinerály

neorganické tuhé látky, ktoré sa vyskytujú v prírodeMokrade

súhrnné označenie pre ekosystémy s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš: rašeliniská, plytké vodné nádrže a pod.Monitoring

opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenamiMortalita

úmrtnosť