Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

N

Natalita

pôrodnosť, rodivosťNaturalizácia

prispôsobenie sa cudzích druhov podmienkam nového prostredia, zdomácnenieNeofyt

rastlina, zavlečená na územie v historickom období a zdomácnená, alebo sa vyskytujúca len prechodneNitrifikácia

proces, keď baktérie v pôde rozkladajú dusíkaté zlúčeniny a vytvárajú nitráty, ktoré môžu rastliny prijímať koreňmi