Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

P

Pesticíd

látka, schopná usmrcovať škodcov a chorobypH

vyjadruje hodnotu kyslosti alebo zásaditosti vodného roztokuPolutanty

znečisteninyPopulácia

biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredíPotravový reťazec

proces prechodu energie v potrave od zdroja cez konzumentov až po predátoryPredátor

mäsožravec, živočích, ktorý sa živí inými živočíchmiPríroda

komplex javov a predmetov, ktoré vzniki na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich človekPrírodná krajina

krajina, ktorá sa skladá len z prvkov prírodného charakteru bez zásahu a vplyvu človekaPrírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda. Zdroje dlhodobo udržateľného životaPrírodnina

hmotný prejav prírody ako procesu, objekty, ktoré vytvorila príroda