Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

S

Skleníkový efekt

vzniká nahromadením CO2, ktorý vytvorí vrstvu prepúšťajúcu slnečné lúče, ale zabraňuje úniku dlhovlnného tepelného žiarenia z povrchu ZemeSmog

znečistenie ovzdušia počas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách, stav ovzdušia so zníženou viditeľnosťou pri vysokom znečistení priemyselnými exhalátmi, spalinami motorových vozidiel a splodinami ich vzájomných reakcií, ktoré sa vyznačujú vysokodráždivým účinkom na ľudský organizmusSpoločenstvo

je funkčný biotický systém, v ktorom sa spája súbor populácií žijúcich v určitom prostredí s určitými podmienkamiStanovište

súbor vlastností prostredia na danej lokaliteSukcesia

postupné striedanie spoločenstiev až po klimax na určitom mieste pod vplyvom biotických a abiotických činiteľovSymbióza

spolužitieSynantropizácia

dej, pri ktorom sa areál rastliny rozširuje, prípadne zahusťuje vplyvom činnosti človekaSynekológia

veda, ktorá študuje vzťahy skupín rôznych organizmov združených do určitej jednotky a ich vzťahy k prostrediu